Total kontroll över projektkostnad och avklarat arbete

Visec menue är en moln-baserad, kraftfull och intuitiv projekthanterare som möjliggör fullständig kontroll i alla led. Visec menue hjälper dig att följa upp, kontrollera och skapa prognoser för projektkostnader längs hela projekttiden. Programmet har under hela vägen utvecklats i nära kontakt med användare för att säkra nya funktioner vad gäller nyttovärde i projektvardagen. 

 
 
 
 

 

Indexering och spårbarhet

 

Visec menue bygger på en beprövad databas som garanterar transparens och spårbarhet. I databasen sparas ändringar, kommentarer och tillägg – allt med användarsignatur och datum. Inte minst inom infrastrukturprojekt tillför databasen säkra underlag för avstämningsmöten och tilläggsförhandlingar.

 

Säkrad projektuppföljning inom anläggningsprojekt

image_stack_img-excavator

Kostnadskontroll

 

Visec menue ger en lägesbild av pågående entreprenader, vilka kompletteras med kostnader inom projektet. Till detta kan prognoser för tillägg, både beställda och befarade, läggas till. Tillsammans skapar detta en kostnadskontroll i tre nivaer: registrering av ingaende kostnader, jämförelse av kostnader gentemot prognos, skapande av betalplaner för kommande perioder.

image_stack_img-kvalitet

Kvalitetssäkrat

 

Visec menue är kvalitetssäkrat genom att alla värden, ändringar och informationer är spårbara med namn och datum när de lagras i databasen.

image_stack_img-diagram

Värdeskapande

 

Visec menue har utvecklats i nära samarbete med människor inom anläggningsbranchen. Prognoshantering och kostnadsstyrning kan ske kontinuerligt, vilket ger tillförlitligt beslutsunderlag. Avstämning med lägesrapport skapas periodiskt eller vid behov. Med hjälp av sparad historik ges en bild över det som skett mellan avstämningarna.

image_stack_img-entreprenad

Detaljkontroll av kontrakt

 

Mätspecifikationen i Visec menue, med utvecklat stöd för kontroll inom utförande- eller totalentreprenader, används i flera järnvägsprojekt och markanläggningsprojekt. Mätansvariga och byggledares behov har styrt utvecklingen av Visec menue under hela vägen. Nu kan nya entreprenader starta upp i Visec menue inom någon timma och dra nytta av tidigare arbete.

 

Transparent kostnadskontroll som växer med användaren

 

Visec menue ger fullständig kontroll från kalkylering till genomförande av projekten. Projektens budget och uppföljning kan integreras med tidplanering och ekonomisystem för fullständig transparens över hela löptiden. Visec menue möjliggör samtidigt en uppstart med en grov kostnadsstruktur där detta är av fördel. Efterhand kan projektet förfinas efter behov för att nogrannare belysa antingen hela projektet eller enstaka särskilt kritiska avsnitt.

 

Total kontroll av orderkalkulationen 

image_stack_img-order

Resultat per order

 
I Visec menue visas bruttoresultat per kundorder direkt när ordern är levererad och fakturerad. Behörigheter i Visec menue är fokusersat på ansvariga i vart led i verksamheten. Marknad har kontroll på kundfakturering. Produktion har kontroll på kostnader. Resultatansvarig har kontroll på var orders bruttoresultat.
image_stack_img-leverans

Leveranssäkerhet

 
Marknadsansvarig får via Visec menue en lista på orderstock och aktuell fakturering. Vidare kan leveransbevakningen bli tydlig.
image_stack_img-kostnad

Kostnadskontroll

 
Produktionsansvarig kan stämma av materialets pris och kvalitet. Leverantörsfakturor registreras per kundorder. Arbetsinsats kan stämmas av mot förkalkyl.
image_stack_img-databas

Prisdatabas

 
I Visec menue redovisas alla kostnader per kundorder. Därmed skapas en en prisdatabas som är värdefull när vi kalkylerar nya kundorder.

Intressant?

 Ta kontakt med oss redan idag för att höra hur Visec menue kan stödja er projekthantering och kostnadskontroll.