Total kontroll över projektkostnad och resursförbrukning

Visec menue är en moln-baserad, kraftfull och intuitiv projekthanterare som möjliggör fullständig kontroll i alla led. Visec menue hjälper dig att följa upp, kontrollera och prognosticera projektkostnader längs hela projekttiden. 

 
 
 
 

 

Från prognos till efterkalkyl till prognos

 

Företagsledning, projektledning eller controlling – i Visec menue har alla huvudrollen och är lika viktiga. När projektet är avslutat genereras en efterkalkyl som kan analyseras och användas som prognos för nästa projekt.

 

Säkrad projektuppföljning inom anläggningsprojekt

image_stack_img-excavator

Kostnadskontroll

 

I verksamhetssystemet lyfter vi upp en lägesbild av de ingående entreprenaderna. Den kompletteras med alla andra kostnader inom projektet. Till detta lägger beställaren prognos för tillägg, både beställda och befarade tillägg. Allt på en summanivå istället för kontraktens detaljer.

image_stack_img-kvalitet

Kvalitetssäkrat

 
Visec menue är kvalitetssäkrat därför att alla värden och information är spårbara med namn och datum när de lagras i databasen.
image_stack_img-diagram

Värdeskapande

 
Visec menue har utvecklats i nära samarbete med människor inom anläggningsbranchen. Prognoshantering och kostnadsstyrning kan ske kontinuerligt. Avstämning med lägesrapport skapas periodiskt eller vid behov. Med sparad historik har vi en bild över det som skett mellan avstämningarna.
image_stack_img-entreprenad

Detaljkontroll av kontrakt

 
Mätsedel med utvecklat stöd för kontroll inom utförande- eller totalentreprenader används i flera järnvägsprojekt och markanläggningar. Mätansvariga och byggledares behov har styrt utvecklingen. Nu kan nya entreprenader starta upp i Visec menue inom någon timma och dra nytta av tidigare arbete.

 

Fullständig transparens

 

Visec menue ger fullständig kontroll från kalkylering till genomförande av projekten. Projektens budget och uppföljning integreras med tidplanering och ekonomisystem för fullständig transparens.

 

Total kontroll av orderkalkulationen 

image_stack_img-order

Resultat per order

 
I Visec menue visas bruttoresultat per kundorder direkt när ordern är levererad och fakturerad. Behörigheter i Visec menue är fokusersat på ansvariga i vart led i verksamheten. Marknad har kontroll på kundfakturering. Produktion har kontroll på kostnader. Resultatansvarig har kontroll på var orders bruttoresultat.
image_stack_img-leverans

Leveranssäkerhet

 
Marknadsansvarig får via Visec menue en lista på orderstock och aktuell fakturering. Vidare kan leveransbevakningen bli tydlig.
image_stack_img-kostnad

Kostnadskontroll

 
Produktionsansvarig kan stämma av materialets pris och kvalitet. Leverantörsfakturor registreras per kundorder. Arbetsinsats kan stämmas av mot förkalkyl.
image_stack_img-databas

Prisdatabas

 
I Visec menue redovisas alla kostnader per kundorder. Därmed skapas en en prisdatabas som är värdefull när vi kalkylerar nya kundorder.

Intressant?

 Ta kontakt med oss redan idag för att höra hur Visec menue kan stödja er projekthantering och kostnadskontroll.