Integritets- och cookiepolicy

1. EN ÖVERSIKT ÖVER DATASKYDD


Allmän information

Följande information ger dig en lätt negativ översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Begreppet ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om dataskyddet, se vår dataskyddsdeklaration som vi har bifogat under denna kopia.

Registrering av uppgifter på denna webbplats
Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats? Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats. Hur samlar vi in dina uppgifter? Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger när du kontaktar oss. Andra uppgifter ska samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker denna webbplats. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för denna sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt när du går in på denna webbplats. För vilka ändamål använder vi dina uppgifter? En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende. Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter? Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

2. ALLMÄN INFORMATION OCH OBLIGATORISK INFORMATION


Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi hanterar dina personuppgifter så konfidentiellt som möjligt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter av personligt identifierade. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Information om ansvarig part
Det ansvariga organet för databehandlingen på denna webbplats är:

VISEC AB
Företrädd av: Gunnar Rothoff
Telefon: +46 (0)36 190154
E-post: kontakt@visecmenue.com

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling
Ett stort antal databehandlingstransaktioner är möjliga endast med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Allt du behöver göra för att göra detta är att skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av den insamling av uppgifter som skett före din återkallelse.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt förekommande, maskinläsbart format. Om du skulle kräva att uppgifterna överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta att ske om det är tekniskt möjligt.

Information, blockering, radering
Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, vid behov, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

3. INSAMLING AV UPPGIFTER PÂ VÂR WEBBPLATS

Förfrågningar om kontakt 
Om du skickar förfrågningar till oss kommer vi att samla in de uppgifter som anges, inklusive de kontaktuppgifter som du anger där, kommer att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa överförda uppgifter grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke enligt Art. 6 par. 1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. De lagliga uppgifterna om de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen förblir hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska rättsliga förfaranden – i synnerhet lagringsperioder – påverkas inte.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att upprätta eller ändra rättsliga förhållanden med (stamdata). Detta sker på grundval av art. 6 par. (1) (b) GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som föregår ett avtal. Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du går in på vår webbplats (användningsuppgifter) endast i den utsträckning som krävs för att du ska kunna få tillgång till vår tjänst eller för att fakturera dig för densamma.

4. ANALYSVERKTYG OCH ANNONSERING


Google Analytics 
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Dessa är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google Analytics-cookies lagras utifrån Art. 6 punkt 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både ist webbplats och ist reklam. Browser plugin – Du har möjlighet att förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att om du gör det kan det innebära att du inte kan utnyttja den fulla funktionaliteten på denna webbplats. Du kan också förhindra att de uppgifter som genereras av cookies om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till Google och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Invändning mot registrering av uppgifter – Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics. För mer information om hur Google Analytics hanterar användaruppgifter, se Googles sekretesspolicy: http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Outsourcad databehandling – Vi har ingått ett avtal med Google om outsourcing av vår databehandling och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

5. PLUGINS OCH VERKTYG

Google Web Fonts 

Den här sidan använder så kallade Web Fonts, som tillhandahålls av Google för att säkerställa en enhetlig användning av typsnitt på den här webbplatsen. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att texter och typsnitt ska kunna visas korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6.1 f i GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt kommer ett standardtypsnitt att användas av din dator. För mer information om Googles webbtypsnitt, följ den här länken: http://developers.google.com/fonts/faq och läs Googles dataskyddsdeklaration under: www.google.com/policies/privacy/.

6. VAD ÄR KAKOR (COOKIES)?

Cookies är små enkla filer som skickas tillsammans med sidorna på denna webbplats och som lagras av din webbläsare på hårddisken på din dator eller annan enhet. I vissa fall är det möjligt att cookies från tredje part lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (cookies från tredje part).
 
Vissa cookies säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarpreferenser förblir kända. Genom att placera funktionella cookies gör vi det lättare för dig att besöka vår webbplats. På så sätt behöver du inte upprepade gånger ange samma information när du besöker vår webbplats. Vi kan placera dessa cookies utan ditt samtycke.
 
7. PLACERADE KAKOR

7.1 Elementor

Vi använder Elementor för att skapa innehâll.

Namn/Typ:

Statistics (anonymous)

Elementor

Lagring:

persistent

Funktion:

Spara âtgärder som användare utför pâ webbplatsen.

Sharing:

Dessa data delas ej med tredje part..

7.2 Google Fonts

Vi använder Google Fonts för att visa webb-typsnitt.

Namn/Typ:

Marketing/Tracking

Google Fonts API

Lagring:

ingen

Funktion:

Hämta användares IP address.

Sharing:

För mer information, Läs Google Fonts privacy policy.

8. VAD ÄR SKRIPT?

Ett skript är en programkod som används för att vår webbplats ska fungera korrekt och interaktivt. Denna kod exekveras på vår server eller på din enhet.

9. VAD ÄR EN WEB BEACON

En web beacon (även kallad pixeltagg) är en liten osynlig bit text eller bild på en webbplats som används för att övervaka trafiken på en webbplats. För att göra detta lagras olika uppgifter om dig med hjälp av webbfyrar.

10. SAMTYCKE

När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att visa dig en popup-fönsterruta med en förklaring om cookies. Så snart du klickar på ”Spara inställningar” samtycker du till att vi använder de kategorier av cookies och insticksprogram som du valde i pop-upen, enligt beskrivningen i denna cookiepolicy. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsare, men observera att vår webbplats kanske inte längre fungerar som den ska.

10.1 Hantera dina inställningar för samtycke

Funktional
Marketing
 
11. DINA RÄTTIGHETER MED AVSEENDE PÂ PERSONUPPGIFTER

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

– Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de sparas.

– Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.

– Rätt till rättelse: Du har rätt att få dina personuppgifter kompletterade, rättade, raderade eller blockerade när du vill.

– Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.

– Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära alla dina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig och att överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.

– Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi kommer att följa detta om det inte finns legitima skäl för behandlingen.

Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss. Se kontaktuppgifterna i slutet av denna cookieförklaring. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra det, men du har också rätt att ta det till tillsynsmyndigheten (dataskyddsmyndigheten).

12. AKTIVERING / AVAKTIVERING OCH RADERING AV COOKIES

Du kan använda din webbläsare för att automatiskt eller manuellt radera cookies. Du kan också ange att vissa cookies inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna i din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras. För mer information om dessa alternativ hänvisar vi till instruktionerna i hjälpdelen i din webbläsare.

Observera att vår webbplats kanske inte fungerar som den ska om alla cookies avaktiveras. Om du raderar cookies i din webbläsare kommer de att placeras igen när du besöker vår webbplats igen.

13. KONTAKT DATA

För frågor och/eller kommentarer om vår cookiepolicy och detta uttalande kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

VISEC AB
Box 707, SE-551 20 Jönköping
Hemsida:  https://www.visecmenue.com
E-mail:  kontakt@visecmenue.com
Tel.: +46 (0)36 190154